Головна
Історія ЄС
Країни ЄС
Організаційна структура
Економіка ЄС
Право ЄС
Індекси
Глосарій

Економіка ЄС

Внутрішня економічна політика Європейського Союзу спрямована на зниження торгових обмежень, укріплення позиції єдиної валюти – євро та її подальше запровадження в країнах Союзу, вирівнювання життєвих стандартів. Зовнішня політика має на меті зміцнити торгову позицію Європи, її політичну і економічну владу. По причині значних відмінностей у доходах на душу населення між громадянами різних країн Союзу (від $7,000 до $69,000), та історичної національної ворожості, керівництво ЄС стикається з труднощами у винаході і розробці загальної політики. Наприклад, з 2003 року Німеччина та Франція ігнорують союзний обов’язок утримувати свій державний бюджет від більш ніж 3-відсоткового дефіциту . У 2004 та 2007 роках до складу ЄС прийняли ще 10 і 2 нових членів відповідно, які більшою частиною технічно й економічно менш розвинуті ніж «старі» 15 країн. 1 січня 1999 року одинадцять членів ЄС ввели євро як свою загальну валюту (Греція зробила це двома роками пізніше), але Великобританія, Швеція і Данія відмовились від цього заходу. З 12 нових членів ЄС тільки Словенія, Кіпр та Мальта прийняли євро. Останні дев’ять юридично зобов’язані прийняти євро згідно Європейським фінансовим і грошовим критеріям інтеграції.


Основні макроекономічні показники

Слід зазначити, що описуючи макроекономічні показники, більшість джежел не рахує ЄС як єдину державу, тобто представляють дані окремо по кожній країні Союзу. Але якщо мова йде про весь Европейський Союз, то його показники мають дійсно вражаючі розміри. Так, ВВП Євросоюзу за 2007 рік склав $ 14,450 млрд., і таким чином ЕС вперше потіснив багаторічного лідера у світі за цим показником - США. Співставити наглядно гігантські обсяги виробництва ЄС з іншими країнами можна за такою діаграмою:

ВВП ЄС у порівнянні
мал. 5.1. ВВП ЄС у порівнянні з іншими країнами

Приріст ВВП Європейського Союзу за 2007 рік склав 3%, що також більше за відповідний показник США (2,2%), але значно менший за український (6,9%).

В структурі ВВП Європейського Союзу переважають послуги, що є характерним для високорозвинутих країн; відношення між сільським господарством, промисловістю та послугами можна розглянути на такий діаграмі:

Структура ВВП
мал. 5.2. Структура ВВП Європейського Союзу

Відповідно до розподілу ВВП, структура зайнятості населення має вигляд:

  • 4,4% - зайняті у сільському господарстві;
  • 27,1% - у промисловості;
  • 67,1% - у наданні послуг.

Рівень безробіття за 2006 рік склав 8,5%; інфляція - 1,8%, що значно нижче за відповідний показник по Україні (11,3%) і нижче за США (2,7%), це також є значним бонусом для об'єднаної Європи. Крім того значним є рівень інвестицій в економіку ЄС - він складає 21,3% від ВВП, в той час, як в США цей показник складає 15,6%, а в Україні - 22,6%.

Вгору